Shake Off Climate Anxieties Around Us. Together.
We are raising €40,000 to reach 1.000 people with our activities in 2023-2024.

Hoe kan uw instelling duurzaamheid op de werkplek en in lokale gemeenschappen bevorderen?

Openbare instellingen en lokale overheden moeten zich voorbereiden op de veranderingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Het ontwikkelen van een effectief duurzaamheidsbeleid vereist participatie van alle sectoren als we een groene en netto nul toekomst willen bereiken. Maar hoe motiveer je jouw personeel en lokale gemeenschappen om actie te ondernemen voor duurzaamheid op de werkplek of in de lokale omgeving? Het begint allemaal door je groep samen te brengen voor interactieve en leuke discussies! 

Onze activiteiten Game Day en Dialogue Day helpen jouw groep te betrekken bij klimaatdiscussies en actie, zelfs zonder voorafgaande kennis over het klimaat. Verbeter duurzaamheid op de werkplek door plezier te maken met je collega’s, of betrek leden van de gemeenschap bij interactieve groepsactiviteiten! Day of Adaptation biedt activiteiten voor verschillende groepen – ontdek met wie we samenwerken door te lezen over onze klanten en partners.

 

Wat kunnen openbare instellingen hebben aan de activiteiten van Day of Adaptation?

Om duurzaamheid op de werkplek te bevorderen, biedt Day of Adaptation twee soorten activiteiten aan: Game Day en Dialogue Day. Breng uw teambuilding vaardigheden naar een hoger niveau!

 Game Day biedt een gelegenheid voor gezamenlijke en leuke interactie over klimaatverandering. We hebben het spel Minions of Disruptions ontwikkeld zodat collega’s kunnen nadenken over nieuwe ideeën en kunnen praten over de gevolgen van klimaatverandering voor jouw organisatie. Door de voordelen van spelend leren te benutten, bevordert Game Day duurzaamheidsinitiatieven van werknemers

Dialogue Day stimuleert discussie over het duurzaamheidsbeleid van jouw organisatie. Het onderwerp klimaatadaptatie en milieubewustzijn kan in groepen worden uitgediept via discussies op maat. Collega’s kunnen bespreken hoe duurzaamheid op de werkplek kan worden verbeterd en hoe overheidsinstellingen burgers meer steun kunnen bieden voor klimaatadaptatie en -mitigatie. je kunt deelnemen aan een virtuele teambuildingactiviteit of persoonlijk deelnemen aan onze activiteiten.

Klimaat- en duurzaamheidsbeleid in uw instelling

Gemeenten en lokale overheden worden rechtstreeks getroffen door de klimaatverandering. Zij moeten veerkracht opbouwen en effectief omgaan met overstromingen en hittegolven om de gevolgen voor burgers te beperken. Jouw team samenbrengen om te praten over klimaatadaptatie kan daarom de duurzaamheid op de werkplek verbeteren, maar ook de bredere gemeenschap ten goede komen. Laten we praten over klimaatadaptatie die relevant is voor jouw regio, en waarom maken we het niet leuk als we toch bezig zijn!

 sustainability in the workplace

Voordelen van gamificatie in beleidscontext

Je kunt gamificatie gebruiken om werknemers in de publieke sector op te leiden over nieuwe onderwerpen of praktijken. Het kan ook worden gebruikt om gemeenschappen rechtstreeks bij de beleidsvorming te betrekken. Klimaatveranderingsspellen helpen deelnemers bepaalde concepten over duurzaamheid op de werkplek te begrijpen of de dingen die ze leren toe te passen. Onze Game Day maakt gebruik van spelend leren, wat de deelnemers aanzet tot motivatie, experimenteren en duurzaamheidsinitiatieven van werknemers. Ondertussen bieden groepsdiscussies tijdens de Dialogue Day de deelnemers de mogelijkheid hun zorgen over klimaatverandering te delen en hen te helpen oplossingen te bedenken om de duurzaamheid op de werkplek en in de lokale omgeving te verbeteren. 

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, waardoor het een moeilijk onderwerp kan zijn om te benaderen. Uit onderzoek blijkt dat individuele en collectieve actie kan helpen om te gaan met klimaatangst en andere uitdagende emoties die verband houden met klimaatverandering. Spelend leren maakt het onderwerp gemakkelijk te benaderen en leuk om mee bezig te zijn, zodat jouw team gemotiveerd raakt om klimaatactie te ondernemen!

Deze openbare instellingen hebben zich al bij ons aangesloten om te praten over duurzaamheid op de werkplek:

Interesse om onze volgende klant te worden?

 sustainability in the workplace
 sustainability in the workplace
 sustainability in the workplace

Contact us

info@dayad.org
+31 (0)6 16692266

Follow Us

Registration information 
KvK 73411620 
RSIN 859523202
Privacy Policy
Share This