Day of Adaptation Registratie informatie

Stichting Day of Adaptation is in Nederland geregistreerd als stichting.

KvK 73411620

RSIN 859523202

Post/bezoekadres: Gortestraat 14, Haarlem, NH, Nederland

Tel: +31 (0)6 16 69 22 66

E-mail: info@dayad.org

Onze visie

Wij geloven dat mensen en organisaties zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering, wat leidt tot een meer klimaatbestendige samenleving.

Onze missie

De Dag van de Aanpassing stelt mensen en organisaties in staat om klimaatmaatregelen te begrijpen, te aanvaarden en zich ertoe te verbinden.

Onze doelstellingen

Om de missie / visie te realiseren zijn de doelen voor 2023-2027 onderverdeeld in drie aandachtsgebieden zoals beschreven in onderstaande tabel. Specifieke doelen binnen deze gebieden zijn te vinden na de tabel.

A) Missie Focus: Mensen en organisaties (klanten) zullen:

  1. Een beter begrip hebben van klimaatverandering
  2. Eerder accepteren dat klimaatverandering plaatsvindt
  3. Meer maatregelen nemen om zich aan te passen aan klimaatverandering (engagement).

B) Strategische vooruitzichten: Organisatiestrategie creëren, onderhouden en evalueren.

C) Interne harmonie: Bouw en onderhoud een gezonde, leuke en effectieve organisatie die onze algemene aanpak weerspiegelt.

Ons Beleidsplan 2023-2027 is hier beschikbaar.

Bestuurssamenstelling (Board members)
Voorzitter / Chair: Sharon Smit
Penningmeester / Treasurer: Maria Dali
Secretaris / Secretary: Perle Laouenan-Catchpole

Beloningsbeleid: Alle medewerkers van Stichting Day of Adaptation, inclusief het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inzet, diensten of werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten die medewerkers redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting mogen vergoed worden aan een medewerker, inclusief het bestuur.

Actueel verslagen van uitgeoefende activiteiten zijn beschikbaar hier.

Financiële Verantwoording
Alle inkomsten van de stichting worden voor 100% gebruikt ten gunste van de doelstelling van de stichting.

Share This