Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering voor jouw organisatie

Naarmate het klimaat verandert, worden organisaties en gemeenschappen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in hun omgeving. Ondertussen hebben organisaties te maken met verschillende concurrerende prioriteiten, dus waarom zou jij je richten op hoe je duurzamer kunt zijn op het werk of in jouw gemeenschap? Klimaatverandering kan tastbare gevolgen hebben voor de activiteiten van de organisatie. Het kan de bedrijfskosten verhogen, de beschikbaarheid van middelen beïnvloeden of de prioriteiten van klanten veranderen. Door te bepalen wat een klimaatactieplan is voordat dit gebeurt, kunt je toekomstige bedrijfsplannen opstellen en je voorbereiden op onverwachte onvoorziene omstandigheden.

Deze voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering dienen als ideeënbank voor dingen die jouw organisatie kan doen om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en om duurzamer te zijn op het werk en daarbuiten.

 

Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering in een warmer klimaat

Door de stijging van de temperatuur komen hittegolven wereldwijd steeds vaker voor. Wat is een klimaatactieplan om uw binnenruimten en de omgeving duurzaam te koelen?

Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering die helpen bij verkoeling zijn groene en blauwe infrastructuren. Deze infrastructuren kunnen bestaan uit een toename van het aantal bomen en planten rondom de gebouwen voor een verkoelend effect, maar ook uit een uitbreiding van het aantal fonteinen of vijvers. Deze natuurlijke elementen helpen de hitte te beheersen, aangezien bomen schaduw creëren en verkoelen door evapotranspiratie. Ook waterpartijen kunnen helpen door verdamping of mist. Witte daken daarentegen helpen het licht te weerkaatsen, waardoor ook de warmteontwikkeling afneemt.

Andere voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering ter bescherming tegen een stijgende temperatuur zijn de invoering van een energie-efficiënter koelsysteem. Airconditioning op zonne-energie kan hierbij helpen. De isolatie van gebouwen kan ook worden verbeterd om het effect van de temperatuur van de buitenlucht te verminderen en te zorgen voor een lager energieverbruik om de binnenruimten koel te houden.

Het kan ook nuttig zijn om maatregelen te nemen waarvoor de fysieke infrastructuur niet hoeft te worden aangepast. Jouw werkschema aanpassen zodat je niet op het heetst van de dag werkt, kan uitputting en het risico van een hitteberoerte helpen verminderen. Er is een reden waarom Siësta in Spanje een ding is, toch?

Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering in een natter klimaat

Klimaatverandering kan leiden tot meer neerslag en stormen in bepaalde gebieden, waardoor risico’s ontstaan voor infrastructuur en bedrijfsvoering. Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering in steeds nattere omstandigheden zijn het verbeteren van de veerkracht van gebouwen en faciliteiten tegen stormen en schade door overstromingen, zoals het verplaatsen van kantoren uit gebieden met een overstromingsrisico of het verhogen van gebouwen om ze tegen overstromingen te beschermen. Systemen voor vroegtijdige waarschuwing waarschuwen voor dreigende extreme weersomstandigheden zoals stormen. 

Investeren in groene en blauwe infrastructuur kan ook helpen bij het beheren en vasthouden van water tijdens zware regenval. Groene zones zorgen ervoor dat het water in de bodem wordt opgenomen, terwijl zwembaden en vijvers het water opvangen, waardoor er minder water op de geplaveide straten terechtkomt. Dit kan het risico en de schade van overstromingen verminderen.

Extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot problemen met de energievoorziening, dus het installeren van zonnepanelen op het dak of andere energieopwekkende voorzieningen kan jouw organisatie helpen zicht te beschermen tegen plotselinge onderbrekingen. Het kan nuttig zijn noodplannen op te stellen voor overstromingen of stormen, zodat je weet wat je moet doen als en wanneer het gebeurt.

climate change adaptation examples
climate change adaptation examples

Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering in een droger klimaat

Klimaatverandering kan gevolgen hebben voor regenpatronen, waardoor sommige gebieden droger worden. Dit kan leiden tot problemen met waterschaarste en zelfs woestijnvorming. Voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering in een droger klimaat draaien vooral om waterbeheer. Regenwater kan bijvoorbeeld worden opgevangen en opgeslagen voor gebruik in drogere perioden.  

Verbetering van de efficiëntie van het watergebruik in industriële processen en irrigatie is bijzonder belangrijk, aangezien dit enkele van de sectoren zijn waar het meeste water wordt verbruikt. In het dagelijks leven kunnen kantoren en organisaties een waterbesparingsbeleid voeren. Bewustmaking van het watergebruik en bespreking van het waterbeleid met collega’s kan de uitvoering ervan vergemakkelijken en het bewustzijn van en de actie tegen klimaatverandering in jouw organisatie vergroten.

Ook kan een meer praktijkgerichte aanpak worden gevolgd door waterefficiënte apparaten te installeren wanneer oude apparaten moeten worden vervangen. Ook het verhelpen van eventuele lekken in de waterleidingen kan een aanzienlijke waterbesparing opleveren.

Veranderende seizoenen, veranderende business

Klimaatverandering leidt tot ongewone en meer onvoorspelbare seizoenen. Daarom moeten organisaties ruimschoots de tijd nemen om na te gaan hoe seizoensveranderingen hun bedrijf beïnvloeden en hun aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering uitwerken. Zo zal de klimaatverandering waarschijnlijk gevolgen hebben voor de lengte van de seizoenen, omdat de gemiddelde temperatuur bij hogere temperaturen de winters korter en de zomers langer worden.

climate change adaptation examples

Sommige sectoren zijn bijzonder afhankelijk van seizoensschommelingen, zoals de landbouw, het toerisme en de productie van seizoensuitrustingen. Hun activiteiten worden al beïnvloed door de klimaatverandering. Onder deze omstandigheden is het nog belangrijker om duurzamer te werken

Laten we een voorbeeld nemen om te zien hoe een organisatie relevante seizoensgebonden veranderingen als gevolg van de klimaatverandering aanpakt. Mountain Equipment Co-op (MEC) is een Canadees bedrijf in bovenkleding, waarvan de activiteiten intrinsiek worden beïnvloed door de weersomstandigheden en de lengte van de seizoenen. Naarmate de klimaatverandering de seizoenen veranderlijker maakt, moet MEC wellicht minder producten voor het winterseizoen produceren en zich meer richten op zomeruitrusting. Het bedrijf heeft stappen ondernomen om klimaatoverwegingen op het hoogste managementniveau op te nemen, zodat klimaatrisicobeoordelingen kunnen worden gebruikt als basis voor de bedrijfsplanning voor het komende jaar. 

Met behulp van weersvoorspellingen kunnen zij de behoefte aan producten in het komende jaar beter inschatten. De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor hun toeleveringsketen, aangezien droogte de katoenproductie in bepaalde gebieden kan beïnvloeden. Daarom hebben zij de locaties van de grondstoffenproductie gediversifieerd om de afhankelijkheid van bepaalde producenten te verminderen.

Steun vinden bij de uitvoering door voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering

Geen enkele organisatie of persoon staat er alleen voor om klimaatverandering aan te pakken. Het versterken van de samenwerking met andere organisaties om de beste uitkomsten inzake klimaataanpassing te delen, kan de inspanningen verminderen die nodig zijn om te onderzoeken hoe je duurzamer kunt werken in jouw sector. Ook intern kan samenwerking worden opgebouwd door teamleden in staat te stellen onderzoek te doen naar en inzicht te krijgen in toekomstige klimaatrisico’s die relevant zijn voor jouw organisatie. Als je hulp nodig hebt om te beginnen, kunt je het milieubewustzijn binnen jouw organisatie vergroten door een Dialogue Day te organiseren, of het gesprek op gang brengen met een leuk spel over klimaatadaptatie op de Game Day.

Advies inwinnen over de kosten van klimaateffecten en daarmee rekening houden bij toekomstige planning kan onaangename verrassingen in de toekomst helpen voorkomen. Dit kan worden ondersteund door het inhuren van een klimaatadaptatie-expert die klimaatgerelateerde risico’s kan beoordelen en de organisatie een klimaatactieplan met aanbevelingen en strategieën kan voorleggen. AI-oplossingen maken het in kaart brengen van klimaatrisico’s ook op lokaal niveau betaalbaarder. Het ontwikkelen van producten en diensten die bestand zijn tegen extreem weer kan helpen bij het herkennen van kansen die ontstaan door het veranderende klimaat.

climate change adaptation examples

Contact us

info@dayad.org
+31 (0)6 16692266

Follow Us

Registration information 
KvK 73411620 
RSIN 859523202
Privacy Policy
Share This