Klimaatactie strategieën

adaptation strategies for climate change

Klaar voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering?

Veel organisaties en gemeenschappen vragen zich af hoe ze klimaatverandering moeten aanpakken, maar worstelen met waar te beginnen of om de vaart erin te houden. Wij van Day of Adaptation kunnen helpen! Onderneem actie door mitigatie- en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering te maken en maak jouw organisatie en gemeenschap weerbaarder.

Waarom zijn er verschillende klimaatstrategieën?

Laten we een onderscheid maken tussen mitigatie- en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering. Klimaatmitigatiestrategieën hebben tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of te voorkomen voordat ze in de atmosfeer terechtkomen, bijvoorbeeld door het energieverbruik te verminderen. Aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering passen bestaande praktijken aan om rekening te houden met verwachte klimaatveranderingen. Aanpassing kan betekenen dat de schade wordt beperkt, maar ook dat kansen worden benut. Bijvoorbeeld infrastructuur beschermen tegen overstromingen of investeren in systemen voor vroegtijdige waarschuwing ter voorbereiding op extreem weer.

Veel groepen richten zich op klimaatmitigatiestrategieën – en dat kan zeker een goed uitgangspunt zijn. Maar door ook een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering kun je op een toekomstgerichte manier reageren op klimaateffecten en de veerkracht van uw organisatie en gemeenschap waarborgen.

adaptation strategies for climate change

Identificeren van relevante risico’s en kansen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering

Het opstellen van mitigatie- en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering kan ontmoedigend aanvoelen, maar als je begint met het in kaart brengen van de risico’s en kansen in uw omgeving, wordt het gemakkelijker om te bepalen op welke gebieden jij je moet richten.

Voor het opstellen van klimaatmitigatiestrategieën moet je de broeikasgasemissies van jouw organisatie en gemeenschap in kaart brengen om te zien waar reducties mogelijk zijn, en potentiële kwetsbaarheden in jouw werk en omgeving identificeren. Als je weet waar jouw emissies vandaan komen, kun je gerichte maatregelen nemen. Je kunt prioriteit geven aan het terugdringen van emissies waar deze hoog zijn, en de gemakkelijkst terug te dringen emissies het eerst elimineren – eerst laaghangend fruit te plukken, toch?

Aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering kunnen zeer lokaal zijn voor de specifieke omstandigheden in jouw omgeving, aangezien de klimaateffecten per locatie verschillen. Daarom voeren organisaties en gemeenschappen risicobeoordelingen uit die risico’s en kansen identificeren die relevant zijn voor de specifieke sectoren en de geografische locaties. Om je een idee te geven: klimaatrisico‘s kunnen betrekking hebben op de waardeketen van een organisatie, zoals fysieke schade aan infrastructuur, of op externe factoren, zoals de gevolgen van regelgeving voor een gemeenschap. Vaststellen waar jouw groep kwetsbaar is voor klimaatrisico’s helpt bij het stellen van prioriteiten voor maatregelen. Investeren in klimaatadaptatie en veerkracht kan een grote hulp zijn om de organisatie en de gemeenschap voor te bereiden op de toekomst.

Creëren van strategieën voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering

Het creëren van strategieën voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering is zo eenvoudig als 1-2-3! De eerste stap is om een commissie aan het werk te zetten. Deze groep moet de huidige emissies in kaart brengen en aanbevelingen doen. Het duidelijk communiceren van de doelstellingen van jouw mitigatie- en aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering helpt uw organisatie en gemeenschap ook bij het verminderen van emissies en het opbouwen van klimaatadaptatie en veerkracht

Onderwijs over klimaatverandering kan ook het bredere team van jouw organisatie en gemeenschap helpen de aanbevolen maatregelen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te begrijpen en te accepteren.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het klimaatteam over de nodige middelen beschikt. Dit omvat toegang tot relevante informatie over de activiteiten van de organisatie, financiële middelen om de klimaatmitigatiestrategieën te plannen en uit te voeren, en institutionele steun van de leiding. 

Vervolgens moet je de juiste instrumenten vinden om te meten en te volgen. Er zijn veel klimaatmeetinstrumenten om de effecten van klimaatmitigatiestrategieën te volgen en te rapporteren. Wees slim en kijk wat anderen doen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het Science-Based Targets Initiative om te zien welke maatregelen bedrijven nemen voor mitigatie. Aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering moeten zeer lokaal zijn, maar je kunt voorbeelden van aanpassing aan klimaatverandering bekijken die jouw organisatie zullen helpen maatregelen te nemen voor klimaatadaptatie en veerkracht.

Inclusiviteit in jouw mitigatie- en aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering

Inclusiviteit betekent gelijke toegang tot kansen en middelen voor mensen die anders zouden worden uitgesloten of gemarginaliseerd, zoals mensen met fysieke of intellectuele beperkingen of die tot andere minderheidsgroepen behoren. Het is een belangrijk beginsel voor het maken van plannen die door de belanghebbenden worden aanvaard en waar zij zich voor willen inzetten, of het nu gaat om jouw personeel, klanten, omwonenden of leveranciers. Het betrekken van relevante groepen bij de discussies tijdens het opstellen van uw klimaatmitigatiestrategieën kan je helpen tegenslagen later in de uitvoering van de maatregelen te voorkomen. Het creëren van mogelijkheden voor dialoog en onderwijs over mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering helpt het bewustzijn van en de actie tegen klimaatverandering te vergroten, en draagt bij tot een gevoel van betrokkenheid bij belangrijke groepen.

Een momentum voor actie creëren

Vergeet niet dat je niet alles hoeft te weten wanneer je begint. Door jouw eerste mitigatie- en aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering uit te voeren, leer je al doende bij. Goede strategieën voor klimaatactie moeten worden bijgewerkt naarmate de informatie, de vaardigheden en de beschikbare instrumenten en technologieën verbeteren. Het ambitieniveau kan altijd worden verhoogd – het belangrijkste is om de eerste stap te zetten.

Een manier om mensen in jouw organisatie te betrekken bij het opstellen van aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering is het organiseren van een klimaatactiedag. Dialogue Day kan jouw team helpen manieren te vinden om over duurzaamheid te praten, terwijl Game Day spanning brengt door middel van een klimaatadaptatiespel.

Deelname aan kortetermijninitiatieven zal enthousiasme en momentum creëren om het hele team bewust te maken van de inspanning om klimaatadaptatie en veerkracht op te bouwen in de organisatie en de gemeenschap. Onthoud: alleen gaan we snel, samen gaan we ver – mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering kan alleen zo sterk gaan als uw team bereid is!

Contact us

info@dayad.org
+31 (0)6 16692266

Follow Us

Registration information 
KvK 73411620 
RSIN 859523202
Privacy Policy
Share This