Organisatie registratie informatie

Stichting Day of Adaptation is registered in the Netherlands as an “stichting” (non-governmental agency)
KvK (Chamber of Commerce) 73411620
RSIN (Legal Persons and Partnerships Information Number) 859523202

Post/bezoekadres (Mailing and physical address): Gortestraat 14, Haarlem, NH, Nederland
Tel: +31 (0)6 16 69 22 66
E-mail: info@dayad.org

Our vision
We believe people and organizations can adapt to climate change, leading to a more climate resilient society.

Our mission

Day of Adaptation empowers people and organizations to understand, accept and commit to climate action.

Our Goals
To realize the mission / vision, the goals for 2018-2022 have been sectioned into three focus areas as described in the table below. Specific goals within these areas can be found following the table.
A) Mission Focus: People and organizations (Clients) will:

  1. Have increased understanding of climate change
  2. Be more likely to accept climate change is happening
  3. Increase actions to adapt to climate change (commitment)

B) Strategic Outlook: Create, maintain, and evaluate organizational strategy

C) Internal Harmony: Build and maintain a healthy, fun, and effective organization that reflects our overall approach

Our 2018-2022 Strategy Plan (Beleidsplan) is available here.

Bestuurssamenstelling (Board members)
Voorzitter / Chair: Sharon Smit
Penningmeester / Treasurer: Paul Pietjouw
Secretaris / Secretary: Perle Laouenan-Catchpole

Beloningsbeleid: Alle medewerkers van Stichting Day of Adaptation, inclusief het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inzet, diensten of werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten die medewerkers redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting mogen vergoed worden aan een medewerker, inclusief het bestuur.

Actueel verslagen van uitgeoefende activiteiten zijn beschikbaar hier: Link

Financiële Verantwoording
Alle inkomsten van de stichting worden voor 100% gebruikt ten gunste van de doelstelling van de stichting.

Share This