Publieke participatie is als het bakken van een vers brood: om succes te behalen, heb je essentiële ingrediënten nodig. In dit artikel delen we bij Day of Adaptation (DAYAD) enkele van deze cruciale elementen en hoe we ze inzetten in ons klimaatbordspel.

Publieke participatie erkent dat individuele klimaatactie een verschil maakt en opent de deur voor iedereen om een stem te hebben in het gesprek over klimaatverandering. Het is van essentieel belang en dringend, zoals blijkt uit tal van klimaatconventies, omdat inclusieve participatie in besluitvorming leidt tot praktische en creatieve oplossingen, eigenaarschap bevordert en duurzamere actie op de lange termijn faciliteert.

Om het belang van publieke participatie te begrijpen, herkent DAYAD de ambitie van het “Twee keer sneller dan het Parijsakkoord” gedreven door de Gemeente Groningen en andere belanghebbenden van het Groningen Akkoord. Deze gemeente is een van de 112 steden die de EU-uitdaging hebben aangenomen om tegen 2030 koolstofemissie-neutraliteit te bereiken. Hun eerste stap om dit doel van klimaatneutraliteit te bereiken, is het ontwerpen van principes die klimaatactie kunnen versnellen. Publieke participatie loopt als een rode draad door deze principes. Maar we weten uit ervaring dat ons eigen gedrag veranderen moeilijk is, laat staan het gedrag van anderen in onze omgeving beïnvloeden. Dus, hoe kunnen we publieke participatie aanmoedigen?

Het plannen en uitvoeren van succesvolle publieke participatie is als het bakken van een vers brood: het vereist enkele belangrijke ingrediënten. De Gemeente heeft vier van deze ingrediënten voor publieke participatie samengesteld, die, wanneer ze worden samengevoegd, de betrokkenheid in de campagne kunnen vergroten. Ons klimaatbordspel, “Minions of Disruptions,” bevat elementen van dit recept in het ontwerp.

1. Publieke Participatie op Maat: Geen Eén-maat-past-iedereen benadering

“Minions of Disruptions” is ontworpen om toegankelijk te zijn voor diverse groepen mensen, of het nu collega’s, universiteitsstudenten of buren zijn. Het spel houdt rekening met het feit dat elk individu zijn eigen klimaatveranderingstraject volgt. Er zijn twee versies van het bordspel ontwikkeld voor teams in organisaties en leden van gemeenschappen. Het spel is zelfs aangepast van een Nederlandse context naar een ruraal Keniaanse context.

Het spel biedt een setting voor open interactie en verrassingen. Bijvoorbeeld, deelnemers kunnen via een speelkaart gevraagd worden of ze meehelpen in een gemeenschappelijke tuin. Hoewel dit aanvankelijk confronterend kan lijken, kan het resultaat heel anders zijn in een veilige en speelse omgeving. Deze interactie zorgt voor erkenning en wekt interesse, het tegenovergestelde van traditionele voorschrijvende communicatie en betrokkenheidsbenaderingen. Hierdoor blijft ruimte voor discussies die specifiek zijn voor de context.

2. Publieke Participatie moet Inclusief zijn voor Mensen en hun Waarden

Het doel van “Minions of Disruptions” is dat alle deelnemers samenwerken. Hier verdwijnen alle hiërarchische rollen die in het echte leven bestaan, zodat iedereen gelijk speelt. Mensen die in het dagelijks leven geen beslissingsbevoegdheid hebben, krijgen de kans om beslissingen te nemen binnen het spel en op terreinen van de samenleving waar ze normaal gesproken niet mee te maken hebben. Zo krijgen deelnemers de kans om na te denken over hoe ze actie kunnen ondernemen in hun eigen leven. Bijvoorbeeld, een initiatiefkaart in het spel stelt deelnemers in staat beleid te beïnvloeden, wat duurzame bedrijven aantrekt en de lokale economie een boost geeft.

3. Publieke Participatie moet Aanpasbaar zijn

Spelplezier zelf is ervaringsgericht leren. Een spel over een complex en uitdagend onderwerp zoals klimaatverandering bevordert leren door te doen en biedt een veilige ruimte voor dialoog en discussie over een moeilijk onderwerp. Een opkomend werkterrein heeft als doel te begrijpen hoe “serious games” sociaal leren kunnen ondersteunen. Door de bevindingen na de betrokkenheid, wijst men op het belang van robuuste debriefing en evaluatie voor het katalyseren van leren en beïnvloeden van gedrag.

Tijdens het spelen vraagt Minions of Disruptions deelnemers om uit hun eigen ervaringen en waarden te putten. Ze kunnen nadenken over hun eigen leven, hoe klimaatverandering hen beïnvloedt en welke acties ze zouden kunnen ondernemen om zich aan te passen. Bijvoorbeeld, een initiatiefkaart noemt het bewaren van voedsel thuis of op het werk in plaats van het weg te gooien. Een token wordt verdiend als een speler restjes bewaart na kantoorvergaderingen of feestjes!

4. Inspraakprocedures moeten duidelijk maken welke invloed mensen hebben

Gameday omvat een discussie na de wedstrijd waarin spelers kunnen nadenken over welke relevante klimaatactie zij op hun werkplek of in hun gemeenschap kunnen ondernemen. Dit bevordert de empowerment van actie binnen hun invloedssfeer en zet deelnemers aan het denken over andere mensen die zich bij hun ideeën zouden kunnen aansluiten.

DAYAD, ook, opereert binnen een invloedssfeer terwijl zij contact legt met andere actoren en partnerschappen vormt voor samenwerking. Samen ontketenen de deelnemers hun potentiële invloed op klimaatactie.

Concluderend

Het implementeren van creatieve mechanismen voor burgerbetrokkenheid is als een noodzakelijke verschuiving van traditionele methoden voor publieke participatie. De ‘serious games’ strategie als innovatief instrument voor participatie heeft en krijgt steeds meer aandacht in de onderzoeksgemeenschap voor klimaatverandering.

Publieke participatie in klimaatactie is geen geval van te veel koks. Laten we dus samen dit brood bakken voordat de oven te heet wordt.

Over de Auteur

Julia Eichhorn heeft een MSc in Omgevingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is nieuwsgierig naar de psychologische en cognitieve mechanismen die ten grondslag liggen aan aanpassing aan klimaatverandering en gedragsverandering, en heeft een passie voor het opbouwen van veerkracht en aanpassingsvermogen van lokale gemeenschappen.

Share This